Wayne Shorter - Schizophrenia (Blue Note Tone Poet Series)

Tracklist

Side 1

1 Tom Thumb

2 Go

3 Schizophrenia

Side 2

1 Kryptonite

2 Miyako

3 Playground